HIF Vännerna – 2024-03-25T09:43:28+0000

🎉 PÅMINNELSE – IDAG ÄR DET ÅRSMÖTE 2023 för HIF-Vännerna! 🎉

📅 När? 25 mars 2024, kl. 19:00 (dörrarna öppnas 18:15)
📍 Var? AKEA Lounge, 4:e vån, Östra läktaren

👋 Vi välkomnar alla medlemmar som betalt i förväg till ett sprakande årsmöte fyllt med gemenskap, stipendieutdelningar och smakfull förtäring! 🍽️

👉 Ser fram emot en magisk kväll med HIF-vännerna! ❤️💙

#alltfördiröe
#hif
#helsingborgsif
#helsingborg
#olympia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=987723223358155&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/433468081_987723216691489_1704745092298847982_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=lmg6iJkcASIAX9dfzZ-&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfD-8w79rU84nktUUCznJcrITpxzy0Cui3tDD2r5muWatQ&oe=66056B4E
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/433468081_987723216691489_1704745092298847982_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=lmg6iJkcASIAX9dfzZ-&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfD-8w79rU84nktUUCznJcrITpxzy0Cui3tDD2r5muWatQ&oe=66056B4E
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/433468081_987723216691489_1704745092298847982_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=lmg6iJkcASIAX9dfzZ-&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBATGjkS_hxUOf9d9Wwke12FOo-PjsCQeDnjNuDo_9czw&oe=66056B4E

Comments are closed.