HIF Vännerna – 2024-02-07T20:20:24+0000

Som tidigare ordföranden för Helsingborgs IF, och även hedersordförande, har Ingvar Wenehed spelat en viktig roll i att forma klubbens identitet. Han hade en visionär förmåga att se framåt och med en outtröttlig strävan att nå framgång… och inte minst att nå allsvenskan.

Under Weneheds styre upplevde Helsingborgs IF några av sina mest minnesvärda ögonblick. Hans bidrag till klubben går långt utöver det administrativa. Han visade att framgång på planen börjar med starkt ledarskap utanför den.

Tack, Ingvar Wenehed, för allt du har gjort för Helsingborgs IF. Din insats är ovärderlig, och ditt minne kommer för alltid att vara en del av klubbens själ.

#alltfördiröe
#hif
#helsingborgsif
#helsingborg
#olympia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952604053536739&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/425545074_952604050203406_828472867779982291_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=3635dc&_nc_ohc=Pw0pDcUSeikAX-9etEq&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDfNkOT7LxUR_xbW9dUaR-1yKo21zOVU_RPy7c_AQv_pQ&oe=65C86624
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/425545074_952604050203406_828472867779982291_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=3635dc&_nc_ohc=Pw0pDcUSeikAX-9etEq&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDfNkOT7LxUR_xbW9dUaR-1yKo21zOVU_RPy7c_AQv_pQ&oe=65C86624
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/425545074_952604050203406_828472867779982291_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=3635dc&_nc_ohc=Pw0pDcUSeikAX-9etEq&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAcnkzx_gxf0cHHsRsZi2ARa2HxqT2C2dnHG43MdWY2Dg&oe=65C86624

Comments are closed.