HIF Vännerna – 2023-11-06T18:28:41+0000

I lördags, i samband med matchen IK Brage, delade HIF-VÄNNERNA ut priset till årets HIF-spelare.

HIF-VÄNNERNAs motivation för årets spelare i Helsingborgs Idrottsförening 2023.

I ett år där ljusglimtar har varit sällsynta har årets pristagare blixtrat till mellan stolparna på ett stabilt sätt. Tack vare honom har vårt lag släppt in betydligt färre mål än flertalet andra lag i serien. Med en kombination av mod, styrka och enastående reaktionsförmåga har han gjort avgörande räddningar

HIF-VÄNNERNAs pris till årets spelare går till:

KALLE JOELSSON

Styrelsen för HIF-VÄNNERNA
Helsingborg 2023-11-01

Foto: Linda Carlsson/HIF

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=888329526630859&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/399329898_888329519964193_8397227177750284299_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=UuFeP4G07agAX8Q4kev&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBTkU28LeMO2vLoiRsXPSxfKFtaHs3jet7lbfoGGa9Cow&oe=654E4941
https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/399329898_888329519964193_8397227177750284299_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=UuFeP4G07agAX8Q4kev&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBTkU28LeMO2vLoiRsXPSxfKFtaHs3jet7lbfoGGa9Cow&oe=654E4941
https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/399329898_888329519964193_8397227177750284299_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=UuFeP4G07agAX8Q4kev&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCiJkT6JlLZ_XPZGXGBr9TbMWjNXTFLSZxUp_DiUiVBaQ&oe=654E4941

Comments are closed.