HIF Vännerna – 2023-11-02T15:09:07+0000

Sanna supportrar visar hjärta när det behövs som mest och sanna spelare som vill ta sig långt i karriären gör samma sak. Och nu är den stunden här. Spelare, steppa upp, ta kampen och känn vårt stöd från läktaren. Till Olympia, nu mer än någonsin! Tillsammans kan vi rädda detta! ❤️💙

#alltfördiröe
#hif
#superettan
#helsingborgsif
#helsingborg
#olympia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=885608170236328&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/397843616_885608166902995_158116211805023489_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=q6mCho-4C1gAX_8D_T5&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAKWM8WoseLXK_9gC11F0qNT4yZ5Y2xNuM8ZaqEmvghwA&oe=654874A0
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/397843616_885608166902995_158116211805023489_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=q6mCho-4C1gAX_8D_T5&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAKWM8WoseLXK_9gC11F0qNT4yZ5Y2xNuM8ZaqEmvghwA&oe=654874A0
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/397843616_885608166902995_158116211805023489_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=q6mCho-4C1gAX_8D_T5&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfB2lV-4J8lzyJGOYgGQGi2z534BQ5_WcOZQYwKiQB-2_Q&oe=654874A0

Comments are closed.