HIF Vännerna – 2023-11-01T20:00:04+0000

Genom tårar och glädje har vi stått starka. Nu behöver vi alla göra vår del. Spelare – visa oss att ni brinner, kämpar, vill mer! Vi supportrar är på Olympia och ger allt vi kan! Vi har stått här under generationer. Somliga av oss låg bakom Rio-Kalles mål, andra var med när Henke slog igenom och andra när vi spelade i Champions League, så låt den kraften inspirera er!

#alltfördiröe
#hif
#superettan
#helsingborgsif
#helsingborg
#olympia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=885123153618163&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/398320375_885123150284830_9153343126440073877_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Kz0JZfxatWAAX-HFxJv&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfD8ZO8rl8rFAA5yrdepwJ-EVHiZ21r8QewBWKKMzpb0iQ&oe=65471CA4
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/398320375_885123150284830_9153343126440073877_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Kz0JZfxatWAAX-HFxJv&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfD8ZO8rl8rFAA5yrdepwJ-EVHiZ21r8QewBWKKMzpb0iQ&oe=65471CA4
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/398320375_885123150284830_9153343126440073877_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Kz0JZfxatWAAX-HFxJv&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfC7c02YGYfuyL3AtvkhOkwibHQAr9EVTXZ_uadbwspj7Q&oe=65471CA4

Comments are closed.