HIF Vännerna – 2023-04-05T14:30:00+0000

300.000 kronor lämnade HIF-Vännerna över till HIF vid gårdagens match. 70-års-jubilerande HIF-Vännernas ordförande Krister Rignell överlämnade, enligt tradition, HIF-checken vid premiärmatchen till HIFs ungdomsakademi.

I år är alltså checken på hela 300.000. Genom åren fram till idag har HIF-Vännerna delat ut 4.100.000 till HIFs ungdomsverksamhet de senaste 15 åren. För att säga det själv så är det ett fantastiskt resultat!

Vi vill ge ett stort tack till alla som köper HIF-Lotten och ger oss möjligheten att skänka dessa pengar till ungdomsvetksamheten!

Foto: Linda Carlsson

#alltfördiröe
#hif
#superettan
#helsingborgsif
#helsingborg
#olympia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=734968725300274&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/340098146_1935412623457999_1098322287537784973_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=I-o1UxwTB3MAX9vmsXn&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCnOxMkGp6YSzaeL9uqspAy8htEQDs9rstuYnr6QRJb1A&oe=6432F461
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/340098146_1935412623457999_1098322287537784973_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=I-o1UxwTB3MAX9vmsXn&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCnOxMkGp6YSzaeL9uqspAy8htEQDs9rstuYnr6QRJb1A&oe=6432F461
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/340098146_1935412623457999_1098322287537784973_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=I-o1UxwTB3MAX9vmsXn&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfD84If8NVAHBXenrOKKXizTGtXB8_PR0O5yud8BSnk0rw&oe=6432F461

Comments are closed.