HIF Vännerna – 2023-03-28T19:00:05+0000

Under gårdagens årsmöte för HIF-Vännerna återvaldes Krister Rignell till ordförande för supporterföreningen under nästkommande år. Även Niklas Lundin, ledamot, och Ulf Andersson, kassör, blev återvalda för 2 år. Vi säger grattis till nytt förtroende och kör hårt för diröes HIF-

#alltfördiröe
#hif
#superettan
#herrar
#division2
#damer
#helsingborgsif
#helsingborg
#olympia
#hifvännnerna
#hifvannerna

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=729688385828308&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/338173639_929353781740140_3018967916278629756_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=LGPAVhp89nUAX8ivXyA&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAR3Zf9nA1ddZfZM2ZAIaz-zcntH1C2pl6fYkDUce5CGw&oe=6428EEB6
https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/338173639_929353781740140_3018967916278629756_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=LGPAVhp89nUAX8ivXyA&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAR3Zf9nA1ddZfZM2ZAIaz-zcntH1C2pl6fYkDUce5CGw&oe=6428EEB6
https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/338173639_929353781740140_3018967916278629756_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=LGPAVhp89nUAX8ivXyA&_nc_ht=scontent-lga3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfC9MsmWCmEhKMAUzROVY6UHzp-_HvkJ_wtszSsVxR8eIA&oe=6428EEB6

Comments are closed.