HIF Vännerna – 2023-03-22T05:28:01+0000

Ett enat HIF… det kan man kalla supporterrenoveringen av sportbaren. HIF-Vännerna har också haft en del i utsmyckningen av sportbaren. Ett antal olika grupper, inklusive Kärnan, har på kort tid gjort stora steg för att sportbaren skall bli en riktig hemmaborg. Tack alla supportrar som har lagt ner sin själ och hjärta i detta.

#alltfördiröe
#hif
#superettan
#herrar
#division2
#damer
#helsingborgsif
#helsingborg
#olympia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=725007816296365&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/337144886_728846952259206_6145598068668019587_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=UkiaBXldNoUAX85Mz84&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCMsb_aqVoH0erMwFjlvsDrfYruA9_qDq-wldW1FKjUFw&oe=64207F1D
https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/337144886_728846952259206_6145598068668019587_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=UkiaBXldNoUAX85Mz84&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCMsb_aqVoH0erMwFjlvsDrfYruA9_qDq-wldW1FKjUFw&oe=64207F1D
https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/337144886_728846952259206_6145598068668019587_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=UkiaBXldNoUAX85Mz84&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBHzm2xlS0yREsZ-po3_kluF04vehetwbne6mGqn5tFYw&oe=64207F1D

Comments are closed.