HIF Vännerna – 2023-03-19T23:15:06+0000

ÅRSMÖTE – Datum: 2023-03-27 – Tid: 19:00 (insläpp från 18:15)
Plats: AKEA Lounge 4:e vån Östra läktaren
OBS! Glöm inte att anmäla dig idag!

Vi hälsar härmed samtliga medlemmar varmt välkomna till ordinarie 2022-års årsmöte måndagen den 27 mars kl. 19:00 i AKEA-lounge på Olympia.

Kvällen inleds kl. 19.00 med stadgeenliga årsmötesförhandlingar. Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars. Under kvällen serveras Lyxlandgång från City Gross, öl/vatten samt kaffe.

Anmälan: Mat och dryck 145:-. Du betalar detta tillsammans med Din medlemsavgift om 125:- samt ev. 25:- till målspottarklubben senast 20 mars 2023.

Betala in totalbeloppet via Plusgiro nummer 51 90 10-3 eller via Swish 123 563 87 47. Du kan även lägga till valfri summa till Börjes minnesfond när du betalar in. Glöm inte att ange ditt namn och adress.

#alltfördiröe
#hif
#superettan
#herrar
#division2
#damer
#helsingborgsif
#helsingborg
#olympia

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723311576465989&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/336900912_601727378192937_612903150709945486_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=h-hr7A8SW3YAX8je-UZ&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDb-dcrLaNcS9_pWVbOsYRL2MjeN3FPW_153T0L6HhBWg&oe=641C2FBD
https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/336900912_601727378192937_612903150709945486_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=h-hr7A8SW3YAX8je-UZ&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDb-dcrLaNcS9_pWVbOsYRL2MjeN3FPW_153T0L6HhBWg&oe=641C2FBD
https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/336900912_601727378192937_612903150709945486_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=h-hr7A8SW3YAX8je-UZ&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfASAKSUcPtpykLM3h3bI69AiePnPv282-kEXyLOys8FNw&oe=641C2FBD

Comments are closed.