HIF Vännerna – 2022-12-22T20:44:45+0000

Vi från HIF-Vännerna vill önska alla HIF-Vänner, hela klubben, supportrar, sponsorer… och inte minst alla medlemmar som ställer upp i ur och skur en God Jul.

#alltfördiröe
#hif
#superettan
#helsingborgsif
#helsingborg
#olympia
#godjul

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649108753886272&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/321342871_837613407317931_6068650559880379341_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=LC6StsYQoS0AX9c1co9&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBt4I7GpGulu-8lCZ32_wSUejVwfhJseDN_7PMUEke98Q&oe=63A927E3
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/321342871_837613407317931_6068650559880379341_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=LC6StsYQoS0AX9c1co9&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBt4I7GpGulu-8lCZ32_wSUejVwfhJseDN_7PMUEke98Q&oe=63A927E3
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/321342871_837613407317931_6068650559880379341_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=LC6StsYQoS0AX9c1co9&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBEQYFv_OK1O5xKvGAC5knYsIqyfL1GuFqevAjMI28UvA&oe=63A927E3

Comments are closed.