HIF Vännerna – 2022-12-02T18:00:41+0000

HIF-vännerna firar 70 år. Nu drar vi igång. Ni på andra sidan är ni klara!!!

I med och motgång har vi stått vi upp för laget i våra hjärtan i 70 år. Idag är starten till 70 nya år.

#alltfördiröe

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=629469949183486&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317841445_629469945850153_7369538284668641119_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=eR69Hcp_WzEAX-kE12P&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfATAFt-2HOaXV9XeijnNkAtrk240qQl1zdIN2UHeufW6Q&oe=638F20F1
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317841445_629469945850153_7369538284668641119_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=eR69Hcp_WzEAX-kE12P&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfATAFt-2HOaXV9XeijnNkAtrk240qQl1zdIN2UHeufW6Q&oe=638F20F1
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317841445_629469945850153_7369538284668641119_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=eR69Hcp_WzEAX-kE12P&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDBZzQZuBgbeZqeGRUsQgnM1OuCcl8_30u241vLOpXwfg&oe=638F20F1

Comments are closed.