HIF Vännerna – 2022-10-09T10:30:03+0000

Nu är HIF-Lunken igång. Härligt att Maja och Lasse har avverkat både tipsrunda och aktiviteter som första par. Kom till HIF-shoppen fram till 14 och starta du med. Träffa oss och visa vad du kan om diröes historia… eller bara snacka upp er inför dagens matcher.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576428871154261&set=a.499399788857170&type=3

https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311417655_576428861154262_7407921573539736555_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ICEwfbzt6I8AX-zXKvR&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8diITj3J1blgaPcEDvQeula38ACvrX6mX_d7BeiGwafg&oe=63487D0A
https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311417655_576428861154262_7407921573539736555_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ICEwfbzt6I8AX-zXKvR&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8diITj3J1blgaPcEDvQeula38ACvrX6mX_d7BeiGwafg&oe=63487D0A
https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311417655_576428861154262_7407921573539736555_n.jpg?stp=dst-jpg_p130x130&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ICEwfbzt6I8AX-zXKvR&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT96xN6Fg4D7OzTPmavpbHUzEDYviDGfOciHnKMIw5xt8w&oe=63487D0A

Comments are closed.